nwcshg

Xunta de Galicia

Misión e valores

 
Misión
Formar a profesionais de empresas e instituicións hostaleiras e turísticas de acordo a demanda actual e futura. 
Identificar e xerar oportunidades de colaboración en formación turística entre o sector público, institucións e empresas.
 
Visión
Fomentar unha oferta formativa adecuada á demanda empresarial que contribúa á transformación do sector turístico e do seu entorno a través da calidade, a innovación e o espírito emprendedor.
 
Valores
Á área de formación continua e consultoría e o lugar de encontro dos profesionais do turismo, orientada á calidade, á sostenibilidade, á accesibilidade, á innovación e o servizo a sociedade, primando a responsabilidade, o esforzo persoal, a ética, a igualdade de oportunidades e a excelencia no traballo.
 
Vostede está aquí: Inicio Requerimentos & Admisión Consultoría & Formación Misión e valores